”Vad är ROIn från sociala medier?” Är en återkommande fråga som marknadschefer och entreprenörer brukar ställa mig.

De viktigaste återkommande positiva effekterna av ROIn från sociala medier är längre Life Time Value per kund, större genomsnittsordrar, ökad köpfrekvens och varumärkeslojalitet vilket i slutändan genererar ökade intäkter.

Det är inte alltid enkelt att ta fram en mer konkret siffra över resultatet. Även om du har spårning på plats med t.ex. Google Analytics målspårning etc. beror resultatet bl.a. på vilken tidsperiod du väljer att begränsa din mätning till. Det är dessutom lätt att glömma bort i all uppståndelse kring online marknadsföring att majoriteten av Word Of Mouth fortfarande sker offline.

Jag vill se sociala medier som ett verktyg för att komma i kontakt med människor istället för en plattform för annonsering och direktreklam. Det är volym, relevans och relation av ditt kontaktnät du skapat genom sociala medier som kommer att underlätta ditt företagande framöver.